Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CEH v10

Giới Thiệu về Chứng Chỉ Quốc Tế CEH v10 và cách tốt nhất để thi đạt chứng chỉ CEH v10 .

Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 01 – 20
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 21 – 30
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 31 – 39
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 40 – 50
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 50 – 70
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 71 – 80
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 81 – 99
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 100 – 120
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 121 – 136
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 137 – 149
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 150 – 171
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 172 – 200
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 200 – 220
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 221 – 240
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 241 – 253
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 254 – 271
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 272 – 300
Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 300 Đến Hết [326+]

Bước tiếp theo, các bạn hãy dợt lại tài liệu dump (gởi qua email của học viên) và tiến hành thi thử trên hệ thống EXAM ECCU.EDU.VN hay trên Android APP VCE Plus

Sau khi đã đăng kí thi và có lịch thi, các bạn vẫn nên tiếp tục đọc tài liệu CEH v10 (PDF) tải trên thư viện và rèn luyện với các phần mềm VCE Plus trên điện thoại cũng như luyện trực tiếp trên web để quen với cảm giác thi cử.

Trao đổi và cập nhật các thông tin về bài thi như xem các bộ đề có câu hỏi mới hay không ?

Một khi nhìn câu hỏi là biết đáp án thì các bạn sẽ chắc chắc thi đậu.

Và điều quan trọng cuối cùng là phải hiểu rõ ý nghĩa của các câu hỏi cùng giải pháp đưa ra. Tuyệt đối không học vẹt hay học thuộc lòng để khi gặp các tình huống lọt dump ta vẫn có thể suy luận được.

Nếu đã hoàn tất những bước trên tôi tin chắc là bạn sẽ thi đậu. Bước tiếp theo là tìm hiểu những phương pháp rèn luyện để kiếm điểm CPE mà chúng tôi sẽ chia sẽ qua những bài học nâng cao.

Comments