Khóa học Nhập Môn Computer Forensic [PreCHFI]

Chương trình Pre CHFI hay Nhập Môn Computer Forensic được biên soạn theo giáo trình Computer Forensic chuẩn và trình bày bởi instructor Đông Dương. Bên cạnh các khái niệm nền tảng và lý thuyết căn bản của điều tra chứng cứ số là một số bài tập minh họa cách dùng những công cụ như FTK Imager, AutopPSY , Volatility … với tổng thời lượng trên 10 giờ.

Lesson 1.1 Computer Forensic Là Gì ?

Lesson 1.2 Lịch Sử Computer Forensic

Lesson 1.3 Chuẩn Bị Nguồn Lực Để Tiến Hành Điều Tra Chứng Cứ Số

Lesson 1.4 Quy Trình Điều Tra Chứng Cứ Số Hợp Lệ

Lesson 2.1 Yêu Cầu Dành Cho Computer Forensic Lab (Phòng Thí Nghiệm Điều Tra Số)

Lesson 2.2 Các Yêu Cầu Dành Cho Quá Trình Điều Tra Nguy Cơ Cao

Lesson 3 Lựa Chọn Một Máy Trạm Cơ Bản Cho Việc Truy Tìm Chứng Cứ Số

Lesson 4.1 Imaging_Các Loại Format_Của_Image Trong Computer Forensic

Lesson 4.2 Xác Định Phương Pháp Thu Thập Dữ Liệu Thích Hợp Nhất

Lesson 4.3 Tổng Kết

Lesson 5.1 Thu Thập Chứng Cứ Trong Khu Vực Tư Nhân

Lesson 5.2 Xác Định Bằng Chứng Kỹ Thuật Số

Lesson 5.3 Chuẩn Bị Cho Công Tác Điều Tra Máy Tính

Lesson 5.4 An Ninh Hiện Trường Vụ Án Và Những Yêu Cầu Khác Khi Xử Lý Vụ Án

Lesson 5.5 Một Số Tình Huống Điều Tra Máy Tính

Lesson 6 Hệ Thống Tập Tin Và Hệ Điều Hành Windows

Lesson 7 Các Công Cụ Digital & Computer Forensic Hiện Nay

Lesson 8.1 Hệ Thống Tập Tin MAC HFS & HFS+

Lesson 8.2 Quá Trình Khởi Động OS X Và Các Phần Mềm Digital Foransic Trên MAC OS X

Lesson 8.3 Hệ Thống Tập Tin Linux & Unix

Lesson 8.4 Quá Trình Khởi Động Của Unix & Linux. Tổng Quan Về CD & DVD & SCSI

Lesson 9 Xác Nhận & Phân Tích Digital Evidence + Lab_Data Leak Case

Lesson 10.1 Tổng Quan Về Đồ Họa Và Hình Ảnh Như Bitmap, Raster, Vector, Metafire Hay Exif + Lab Find The Cat

Lesson 10.2 Image Forensic + Lab “8 Jpeg Search” Với Autopsy

Lesson 11.1 Điều Tra Máy Ảo + Network Forensic _ Lab “THEROCK VM”

Lesson 11.2 Máy Ảo & Network Forensic + Lab_Pcap_Attack_Trace &_XPLICO_Sample

Lesson 12.1 EmailForensic_Truy Tìm Email Trong DataLeakCase

Lesson 12.2 Sử Dụng Các Công Cụ Chuyên Nghiệp Trong Email Forensic Như FTK Toolkit

Lesson 12.3 Sử Dụng Trình Biên Tập Hexadecimal Để Phục Hồi E-Mail

Lesson 13.1 Mobile Forensic + Lab Android Studio, Genymotion, CerberusApp,…

Lesson 13.2 MobileForensic_Tổng Quan Về Thủ Tục & Quy Trình

Lesson 14.1 Report

Lesson 14.2 Các Hướng Dẫn Khi Làm Báo Cáo

Lesson 15.1 Chuẩn Bị Cho Việc Lấy Lời Khai Và Làm Chứng Trước Tòa

Lesson 15.2 Các Hướng Dẫn Cung Cấp Lời Khai

Lesson 16.1 Quy Tắc Ứng Xử Và Trách Nhiệm Nghiệp Vụ Của Nhân Chứng Chuyên Môn

Lesson 16.2 Các Tổ Chức Quy Định Về Quy Chế Hành Nghề

Comments