GCEH 1 – eHacking With Metasploit

Giới thiệu GCEH 1 – eHacking With Metasploit

Chứng chỉ GCEH gồm 3 module với GCEH 1 là eHacking with Metasploit là điểm khởi đầu thích hợp nhất với các bạn mới bước vào thế giới bảo mật / an toàn thông tin. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bao gồm học và làm đầy đủ các bài tập, các bạn sẽ tiến hành 1 bài thi thực tế trên máy tính của mình. Bài kiểm tra gồm các mô hình lab được thiết kế cho bài thi bao gồm những nội dung đã học tập và rèn luyện. Với nội dung đầy đủ, bài bản và chất lượng cùng với sát hạch chặt chẽ bảo đảm rằng nhưng ai đã trãi qua GCEH 1 sẽ có đủ những kỹ năng về Metasploti Framework để áp dụng vào công việc thực tế.

Một khi hoàn thành chương trình, các bạn sẽ được chứng nhận điện tử GCEH 1. Khi hoàn tất đủ 3 module GCEH 1,2 và 3 sẽ thi và nhận chứng chỉ Hacker Mũ Xám Thiện Chí GCEH.

Quy trình học tập

Các bài học được xây dựng chi tiết dựa trên các tài liệu và giáo trình quốc tế như Metasploit for Beginner kết hợp với Mastering Metasploit . Bài học được quay thành các video và thực hành trên mô hình lab đồng nhất với lab của học viên, do đó các học viên có thể thực hành theo rất thuận tiện. Ngoài ra, khóa học còn có group hỗ trợ trên facebook để giúp các bạn hoàn thành nhiệm vụ.

Học viên được truy cập kho học liệu hàng trăm GB với kho lab, sách …

Tài khoản học tập có thời hạn 1 năm với các bài học mới luôn được cập nhật.

Lesson 1.1 Tổng Quan Về eHacking
Lesson 1.2 Các Giai Đoạn eHacking
Lesson 1.3 Tổng Quan Về Metasploit & Các Công Cụ Hỗ Trợ eHacking

Lesson 2 Cài Đặt Metasploit eHacking Lab

Lesson 3.1 Run Metasploit eHacking Lab
LEsson 3.2 Các Thành Phần Của Metasploit Framework
Lesson 3.3 Play Metasploit

Lesson 4.1 Thu Thập Thông Tin Với Metasploit (Information Gathering)
Lesson 4.2 Sử Dụng FTP Auxiliary Để Dò Quét Lỗi Dịch Vụ Trên Port 21
Lesson 4.3 SMB Auxiliary
Lesson 4.4 HTTP Auxiliary

Lesson 5.1 Setup Metasploit Database
Lesson 5.2 Import & Export Database [Metasploit]
Lesson 5.3 Sử Dụng NMAP & NESSUS Trong Metasploit
Lesson 5.4 Quét Lỗi Bảo Mật Với Metasploit Auxiliary & DB_AutoPWN
Lesson 5.5.1 Post Exploit P.1
Lesson 5.5.2 Post Exploit P.2 (Demo Ms08_067,Ms17_010)

Lesson 6.1 Clientside Attack (ShellCode Là Gì)
Lesson 6.2 Tạo Payload Với MfsVenom [Demo Attack vfstpdf và lên Meterpreter Shell ]
Lesson 6.3 Social Engineering Với Metasploit

Lesson 7.1 Dò Lỗi Website Với Metasploit
Lesson 7.2 WMAP vs NoWASP Multilidea
Lesson 7.3 Thực hành wmap vs_http_auxiliary_cert
Lesson 7.4 Thực hành _dir_vs_file_scanner trên Metasploit
Lesson 7.5 Tổng Kết Chương & Các Bài Tập Yêu Cầu

Lesson 8.1 Metasploit Encoder : shikataganai vs opt_sub
Lesson 8.2 Bài Tập Packager_vs_Encrypter
Lesson 8.3 AntiForensic với timestop vs clearev

Lesson 9.1 Armitage (cài đặt)
Lesson 9.2 Tổng Quan Về Armitage
Lesson 9.3 Sử Dụng Arimitage

Các bài học nâng cao dành cho học viên đã hoàn tất đầy đủ 9 Lesson (bao gồm các bài thực hành). Khu vực này được update thường xuyên và có hiệu lực khi học viên đã hoàn thành lab trước đó. Các bạn hãy cố gắng hoàn tất tất cả các bài tập !

TryHackMe – Metasploit Online Lab : Task 1 (Hack Windows Server 2012)
TryHackMe – Metasploit Online Lab : Task 2 (Test Upload)
TryHackMe – Metasploit Online Lab : Task 3 / Ganing Access & Make a Shell w/t Metasploit
TryHackMe – Metasploit Online Lab : Task 4 Priviledge Escalation
TryHackMe – Metasploit Online Lab : Task 5 [FINISH]

Lab Homework Hack Akademy M3
Demo Hack Akademy M3 w/t Metasploit : Brute Force SMB & Use Exploit PSExec
Demo Hack Akademy M3 : BruteForce Ftp – Hack Akademy M3
Demo Hack Akademy M3 – Bruteforce SSH
Demo Hack Akademy M3 w/t Metasploit – DOS MS15 034
Demo Hack Akademy M3 w/t Metasploit : Exploit eLeastic Serach API111
Demo Hack Akademy M3 w/t Metasploit : Exploit Glashfish
Demo Hack Akademy M3 w/t Metasploit : Exploit SMB & Tomcat

Comments