CHFI v9 – Computer Forensic

Thế Nào Là Computer Forensic ? Khóa học CHFI v9 sẽ được triển khai khóa trực tuyến , học trên tài liệu mới nhất chính hãng của ECC. Đây là bộ tài liệu online trị giá 650 $ kèm theo bản in các câu hỏi luyện thi. CHƯƠNG 1 NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA MÁY TÍNH … Continue reading CHFI v9 – Computer Forensic