Xem trộm Webcam Với Trojan Attack


Trong scene này hacker điều khiển và xem trộm webcam của victim với trojan. Có nhiều loại trojan có thể làm được điều này và có nhiều trojan xem webcam nguy hiểm đến nổi mà chúng ta bị xem trộm ngay cả khi máy tính standby hay ta tưởng đang tắt (từng được MỊ5 sử dụng để giám sat. Các bạn nên xem phim về Edward Snowden để biết thêm.

Comments