Trích Đoạn Hack Wifi Nhà Tù Để Giải Thoát Tù Nhân Trong Phim Mr Robot 1

Các trích đạon rất hay về hack mang của nhà tù để giải cứu tù nhân từ rãi usb chứa mã độc cho đến bẻ khóa WPA hay tấn công qua Bluetooth ,,,
Rãi USB Chứa Mã Độc (Social Engineering)

Đụng phải mã hóa mạng hacker cũng bó tay (hiện nay thì khác rồi)

Hack Bluetooth

Comments