ethical Hacking là gì ? Một khái niệm không thay đổi

Thật khó để phân biệt rõ ai là eHacking hay iHacking trong đời thật, nhưng với CEH Certificate thì không khó lắm. Đã là hacking thì không thể nào whitehat cho nên grayhat là ranh giới mà ai cũng phải đặt chân vào. Sau đây là những vấn đề mà các bạn cần nắm rõ nếu như muốn là những người Việt Nam đầu tiên lấy chứng chỉ CEH v10.
Và cũng cần nhấn mạnh rằ để có thể lấy chứng chỉ CEH v10 các bạn cần có ít nhất 1050 $ để đóng lệ phí thi, chưa kể những chi phí râu ria khác cho dù bạn có muốn tự học thì cũng phải tốn kém thêm hiều thời gian và chi phí. Chỉ có 1 điều chắc chắn là nếu các bạn cầm được chứng chỉ này thì mọi sự đầu tư đề thu lại đầy đủ, ắt hẳn sinh lời lâu dài và bên vững !
P.1

P.2

 
P.3

CEH v10 https://cehvietnam.com/khoa-hoc-ceh-v10/