Download CEH VIETNAM PreConfig Lab Wamp + ownCloud + Openssl / Https & Heartbleed + DVWA + WordPress

Download CEH VIETNAM PreConfig Lab Wamp + ownCloud + Openssl / Https & Heartbleed + DVWA + WordPress

Download CEH v9 PreConfig Lab Wamp + ownCloud + Openssl / Https & Heartbleed
CEHv9_ownCloud_Heartbleed.7z
Để hỗ trợ cho các bạn trong bài thực hành của CEH v9 / Module Cryptography và Module Cloud Computing & Security BQT CEH VIETNAM đã dựng sẳn 1 máy chủ ảo cài sẳn WAMP và ownCloud, kèm theo đó là các certificate và hỗ trợ https để test lỗi trái tim rĩ máu (Heartbleed) .
Hãy tải CEHv9_ownCloud_Heartbleed.7z về tại đây https://drive.google.com/open?id=0B6GaVrBlJXUNUl9YbjhQbFJpMlk
Sau đó tiền hành giải nén và mở bằng Vmware. Khi load xong  chạy WampServer và mở cmd kiểm tra bằng lệnh netstat -na để xem port 443 đã mở hay chưa. Nếu chưa thì chạy lệnh httpd -t (ở trong thư mục bin của wamp)
Username & Password liên hệ Admin https://www.facebook.com/tranngocbangbang1

 

Nếu có trở ngại nào vui lòng gởi câu hỏi tại đây  hay liên hệ admin
https://drive.google.com/open?id=0B6GaVrBlJXUNZGVPYWRMSm5uU3c
Download lab gồm DVWA và WordPress với plug in contact theo mô hình của CEH v9. Tải về DVWA-WPVulLab.7z tại đây  https://drive.google.com/open?id=0B6GaVrBlJXUNZGVPYWRMSm5uU3c

Lưu ý : Khóa học online CEH v9 hiện đang giảm giá 25% cho 25 học viên đầu tiên của tháng 3. Các bạn quan tâm hãy liên hệ đăng kí hoặc gởi thông tin đến quản trị lớp học.