Demo hỗ trợ luyện thi chứng chỉ CEH v9

Để thi đậu chứng chỉ CEH thì việc học và hiểu + làm đúng bộ đề là điều quan trọng nhất. Nhưng các bạn cũng nên thực hành nhuần nhuyễn hoặc hiểu một số bước thực hành quan trọng. Sau đây là bài minh họa cách khai thác 1 hacking Lab có tên la Hackademic RTB 1 theo quy trình
1 Regcon / Footprinting https://vimeo.com/259892215/f29d1497e3
2 Scanning (Port Scanning) https://vimeo.com/259892254/a2a85a228a
3 Vul Scanning & Google Search https://vimeo.com/259892261/c55b015150
4 Exploit (Gaining Access) & 5 Post Exploitation : Khai thác SQLinjection + Crack Password => Upload Shell & Leo Thang : https://vimeo.com/259892319/6ec20ba4de

6 Cover Track (không trình bày bước này) , các bạn có thể gợi ý bước này nên làm gì ?