V/v : CEH v9 to CEH v10

Chào các bạn thành viên iClass CEH v9.
Trung tâm chuẩn bị triển khai CEH v10 vào ngày 1/7/2018 và các bạn CEH v9 sẽ được nâng cấp. Tuy nhiên, việc nâng cấp sẽ phụ thuộc vào quá trình học tập của các bạn trong khóa CEH v9, đây được gọi là các điểm rèn luyện (CPE). Việc hoàn thành các điểm rèn luyện này chỉ có lợi cho các học viên, giúp hoàn thiện kiến thức, kỹ năng ehacking.
Có 2 yêu cầu chính như sau :
1 – Yêu cầu rèn luyện và nâng cao trình độ bằng cách tham gia khóa học ETHICAL HACKING (lưu ý : các bạn có thể download nội dung khóa này có subtitle  – sẽ share link download / nhưng vẫn phải xem video gốc để hoàn tất)
Các bạn hãy đăng kí miễn phí 1 tài khoản https://www.cybrary.it/  theo tên mình và hoàn tất khóa học Ethical Hacking tại đây https://www.cybrary.it/course/ethical-hacking/  (hãy hoàn tất các bạn học bằng cách xem video để nhận chứng chỉ từ Cybrary )
2 – Yêu cầu thực hành các bài Lab & CTF :
Nếu trong quá trình học tập các bạn không có thực hành hay làm bài tập đầy đủ thì sẽ không được phê duyệt nâng cấp. Ngoài ra, để nâng cấp các bạn cần hoàn thành một số lab CTF (lưu ý phần CTF là một trong những điểm nhấn của CEH v10) và trung tâm sẽ đưa các yêu cầu về CTF tại đây, mỗi bạn hoàn thành 70 % lab CEH v9 (theo nội dung Lab) sẽ được nâng cấp.
Các bạn có số bài lab CEH v9 theo EC dưới 70 % cần hoàn thành 7 bài CTF để nâng cấp lên v10. Các CTF lấy từ VulnHub.
Nội dung v10 sẽ update các bài học mới như thực hành theo CEH v10 và đặc biệt là bộ giáo trình lý thuyết và lab của CEH v10 chính quy (xem dưới dạng online, không download).

Trong trường hợp không hoàn thành được 2 yêu cầu trên và muốn nâng cấp lên v10 sẽ đóng 50% chi phí (không bao gồm sách bản in)

Liên hệ : https://www.facebook.com/vosimaytinh
Tài liệu mẫu, Module 0 CEH v10