Exploit EternalBlue on Windows Server with Metasploit

[Source : Null Byte] {Lab Hacker Mũ Xám} Particular vulnerabilities and exploits come along and make headlines with their catchy names and impressive potential for damage. EternalBlue is one of those exploits. Originally tied to the NSA, this zero-day exploited a flaw in the SMB protocol, affecting many Windows machines and wreaking havoc everywhere. Here, […]

Vá Lỗi Leo Thang Đặc Quyền Của Apache 2.4.17 – 2.4.38

Chúng tôi nhận được cảnh báo bảo mật nguy hiểm đối với các bản Apache version 2.4 ( từ 2.4.17 đến 2.4.38) đây là lỗi cực kỳ nguy hiểm cho phép kẻ tấn cống có khả năng chiếm quyền root(đặc biệt là các máy chủ sử dụng cho dịch vụ Web Hosting). Lỗi này ảnh […]

Hacker Mũ Xám 5 Level

Hacker Mũ Xám là chương trình đào tạo quy mô về an ninh mạng và bảo mật thông tin do Công ty Tin học & Truyền thông Security365 xây dựng và triển khai. Với các module đã được ứng dụng đào tạo trong nhiều tổ chức và cơ quan quan trọng. Các khóa học và […]

Pentest Lab Memcached

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xây dựng hệ thống pentest lab Memcached nổi tiếng trên nền Ubuntu 18.04. Máy chủ Memcached được sử dụng bởi các tập đoàn để tăng tốc độ mạng của họ vì nó lưu trữ các dữ liệu được sử dụng thường xuyên. Điều này giúp giảm tải cho […]