Quy Định Về Việc Học & Thực Hành Trong Các Khóa Học

Giới thiệu quy trình học tập của Khóa Học Kali Linux 2019 / Hacking và các Chương Trình Đào Tạo khác

Quy trình học tập :

– Xem tài liệu tổng quan, đọc / hiểu

Đối với 1 bài học các bạn cần

  1. .nghe bài giảng
  2. .xem hướng dẫn thực hành
  3. .làm bài tập

Về việc : Chuyển qua bài học mới,

Lưu ý : Khi chưa hoàn tất các yêu cầu thực hành hay trả lời câu hỏi thì chưa qua bài mới. Giáo viên và hỗ trợ kỹ thuật sẽ không support các yêu cầu mới khi chưa hoàn tất bài học cũ.

Đối với các câu hỏi : Gởi trưc tiếp qua email, inbox messenger hay comment ngay dưới các bài học (website)

hay video bài giảng (stream).

Cách làm và nộp bài tập …

Làm các bài tập thực hành theo hướng dẫn trên lab CBT (các máy ảo, CTF … tự dựng hoặc trung tâm dựng sẳn)

– Quay video toàn bộ quá trình thực hành với Camtasia hay Bandicam.

– Upload bài tập lên stream Khu Vực Bài L

– Và thông báo cho instructor

Comments