Lịch Live Các Khóa Đào Tạo

Chào các bạn

Ngoài các bài học cung cấp qua LMS (Learning Management System) là những video hướng dẫn thì trung tâm có bố trí các buổi Live để trình bày về những điểm chính của mỗi chương, hướng dẫn cơ sở … để mọi người dễ tiếp thu hơn. Sau đây là lịch học tham khảo các buổi Live từ thừ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào lúc 11 giờ PM (thỉnh thoảng sẽ có những khoảng nghĩ không Live để mọi người làm bài tập, thực hành và nộp đáp án của mình)

Thứ 2 : Live dành cho Khóa Học An Toàn Thông Tin Cho Người Dùng [Bất Khả Xâm Phạm] . Website https://www.antoanthongtin.edu.vn

Thứ 3 : Live Hacker Mũ Xám (và các lớp liên quan như Kali Linux, Metasploit Hacking). Website dành riêng đưa các bài liên quan là https://www.hackermuxam.edu.vn

Thứ 4 : Live OWASP vs Mobile Hacking

Thứ 5 : Live CHFI – Computer Forensic vs Comptia Security+ (website thông tin là https://www.cehvietnam.com)

Thứ 6 : Live CEH v10 – eThical Hacking vs Wifi Hacking / OSCP (website thông tin là https://www.cehvietnam.com)

Group trao đổi & hỏi đáp chung Akademy : https://www.facebook.com/groups/256081988408065/

Group thảo luận dành cho các lớp ethical hacking vs pentest CEH VIETNAM https://www.facebook.com/groups/1084345415004407/

Group thao luận dành cho các lớp an toàn thông tin cơ bản và digital forensic https://www.facebook.com/groups/chfiv9/?ref=bookmarks

Group thảo luận chung, hỏi đáp public Security365 : https://www.facebook.com/groups/dongduongict/

Cuối cùng, các bạn hãy Thích Fanpage sau đây để update ID Live và các thông báo nhanh nhất : https://www.facebook.com/Nguyễn-Trần-Tường-Vinh-1276105379211625/

Comments