Data Exfiltration using PowerShell Empire

In our previous post, we had already discussed “Command and Control with DropboxC2”  But we are going to demonstrate Data Exfiltration by using PowerShell Empire where we will extract the unauthorized data inside our Dropbox account. Here you will learn how an intruder can exfiltrate data over cloud storage. What is Data Exfiltration Data exfiltration […]

[OSCP] Hành Trang Cho Pentester

Thông báo Chiêu sinh khóa 1 Pre OSCP  5/2019 OSCP VIETNAM hay Pre.OSCP là khóa học và luyện thi OSCP do SECURITY365 thực hiện. Là tổ chức đã triển khai thành công nhiều chương trình về eHacking và Pentest cũng như luyện thi chứng chỉ quốc tế về An Ninh Mạng, An Toàn Thông Tin […]

Hướng dẫn sử dụng Nessus 8 Free để detect CVE 2019-0708

– Trước tiên cần cài Nessus Free và chạy lệnh updatecli, sau đó dò quét các hệ thống mục tiêu để phát hiện lỗi.Khi tìm ra lỗi, ta cần vá lại rồi kiểm tra thích hợp…P/S :Sau đây là một số hướng dẫn cài đặt Nessus khác dành cho những ai quan tâm1- Cài Nessus […]

Kali Linux 2019.2 OS Version Released

The offensive security team have released the latest version of Kali Linux 2019.2 operating system. This release brings our kernel up to version 4.19.28, fixes numerous bugs, includes many updated packages, and most excitingly, features a new release of Kali Linux NetHunter! Kali Linux is a Debian-derived Linux distribution operating system designed for digital forensics […]

CEH v10 & CHFI v9 [90 Ngày]

Học và ôn thi cấp tốc CEH v10 và CHFI v9 – Dành cho những ai đang có nhu cầu học và thi lấy nguyên cặp chứng chỉ quốc tế thì chuẩn ANSI được chấp nhận bởi Bộ Quốc Phòng Mỹ hoặc muốn làm đẹp hồ sơ thầu, tăng giá trị CV, tăng lương … […]

[!] Mobile & Web Hacking Off 75 %

Mobile Hacking là chương trình được nhiều cơ quan và tổ chức quan tâm nhất trong năm 2018 , học phí 3.000.000 VND, tài khoản học tập 1 năm với các bài học video và lab được xây dựng sẳn theo giáo trình quốc tế, hay và dễ hiểu. Qua khóa học này các bạn […]

Sputnik 1: Vulnhub Walkthrough

Today we will be solving a boot2root lab from Vulnhub called Sputnick:1. This lab, like many others, is a good way to keep your penetration testing skills sharp while getting some variety. Level: Easy Task: To find flag.txt Table of Content Scanning  Open ports and Running services (Nmap) Enumeration  Web Directory search  Credential harvesting Exploitation  Splunk reverse […]

Exploit EternalBlue on Windows Server with Metasploit

[Source : Null Byte] {Lab Hacker Mũ Xám} Particular vulnerabilities and exploits come along and make headlines with their catchy names and impressive potential for damage. EternalBlue is one of those exploits. Originally tied to the NSA, this zero-day exploited a flaw in the SMB protocol, affecting many Windows machines and wreaking havoc everywhere. Here, […]

Awk Regular Expression Commands and Examples

Syntax Regular expression for awk can be used with the following syntax. awk ‘/REGULAR_EXPRESSION/’ REGULAR_EXPRESSION is the regular expression we want to run . The regular expression is surrounded with / and / Example Data We will use follow file named data.txt for example scripts. ismail 33 male                                                                                                        ahmet 5 male elif 8 female                                                                                                          Any Single […]