CCNA Networking Concepts – Part Two

CCNA Networking Concepts – Part One 1 CCNA Networking Concepts – Part One 2 CCNA Networking Concepts – Part One 3 Buy CCNA iLab Learning Outcomes In this module, you will complete the following exercises: Exercise 1 – Copper and Fiber Optics Cables Exercise 2 – Ethernet Shared Media and Point-to-Point Exercise 3 – Concepts […]

Networking Concepts – Part One Exercise 3 – 12

Exercise 3 – Next-Generation Firewalls A firewall is a security device that is used to protect your network. There are different types of firewalls that are available (for example, network firewalls, web application firewalls, and stateful inspection firewalls). Generally, firewalls are divided into two types: Traditional firewalls Next-generation firewalls (NGFW) In this exercise, you will […]

Networking Concepts – Part One Exercise 1 – Essential Router Configuration

ExercisesIntroductionLab TopologyExercise 1 – Essential Router ConfigurationExercise 2 – Essential Switch ConfigurationExercise 3 – Next-Generation FirewallsExercise 4 – Next-Generation IPSExercise 5 – Access PointsExercise 6 – ControllersExercise 7 – Endpoints and ServersExercise 8 – 2 Tier and 3 Tier ArchitectureExercise 9 – Spine-LeafExercise 10 – SOHO and WANExercise 11 – On-Premises and CloudExercise 12 – […]

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Cisco Certified Network Associate (CCNA)Please select a lab guide The Cisco 200-301 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Practice Lab is an intermediate level certification to provide you with the necessary hands-on skills on configuring and managing Cisco networking equipment. You will learn how to setup and configure switches and routers to ensure smooth functionality of […]

Những Thay Đổi CEH v11 vs CEH v10 – Download Tool CEH v11

Sự thay đổi và bổ sung chắc chắn sẽ có, rất nhiều. Nhưng nền tảng thì vẫn được xây dựng trên NICE Framework 2.0 của NIST, đây là framework được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới và được chứng thực bởi các tổ chức uy tín , hàng đầu về an toàn và […]

Tập Leo Núi Với LIN.SECURITY: 1

Bài Tập Nặng Dành Cho Lớp CEH v10 Leo Núi ! lin.security_v1.0.ova (Size: 1.6 GB) Download: https://in.security/downloads/lin.security_v1.0.ova Download (Mirror): https://download.vulnhub.com/linsecurity/lin.security_v1.0.ova Download (Torrent): https://download.vulnhub.com/linsecurity/lin.security_v1.0.ova.torrent   ( Magnet) Dịch sơ : Tại in.security, chúng tôi muốn phát triển một máy ảo Linux dựa trên phiên bản Ubuntu (18.04 LTS), nhưng có một số lỗ hổng cho phép người dùng nâng cấp để lấy quyền […]

Chiêu sinh khóa học GCEH 1 : ehacking w/t Metasploit và GCEH 3 : Pentest w/t Kali Linux

Khuyến Học : Compo Metasploit Hacking & Pentest w/t Kali + iLab3.000.000 VNDeHacking with Matasploit [GCEH 1] – 2.000.000 VNDhttp://akademy.edu.vn/course/gceh1/https://drive.google.com/file/d/1aR-hd7GzTFXf0iz7OFiTICJ6ri8cKjlE/viewHacking with Kali Linux [GCEH 3] – 2.000.000 VNDhttp://akademy.edu.vn/course/gceh-3-pentest-with-kali-linux/https://drive.google.com/file/d/1x2wCBFJCUrM0TZvauqqrex3DCptnY1G/view xem chi tiết

Cảnh báo về chiến dịch tấn công phishing tại Việt Nam

Cảnh báo về chiến dịch tấn công phishing tại Việt Nam (Phần 1) Viettel Threat Intelligence (VTI) cảnh báo về nguy cơ tấn công phishing có chủ đích tại Việt Nam đang tiếp diễn từ đầu tháng 6 năm nay. Trong quá trình diễn ra chiến dịch này, nhóm nghiên cứu VTI đánh giá kĩ […]