CEH v11 Demo : Path Analyer Pro

Đăng kí Khóa học CEH v11 Online

Path Analyer Pro là công cụ mạnh mẽ có mặt trên hầu hết mọi phiên bản của CEH từ đầu đến cuối. Ngay cả bản v11 cũng thế. Sau đây là một số deo và bài làm của học viên CEH v9, các bài giảng CEH v11 xem trên LMS Stream của Office365.

Comments