Recon + Footprint : Sử dụng ping và nslookup trong Thu Thập Thông Tin

Bất cứ ai học CEH v11 hay Pentest + đều trãi qua giai đoạn Recon + Footprint.

Trong thực tế, khi các bạn muốn học về CEH v11 hay các môn về Pentest thì ta sẽ tìm kiếm các thông tin về những nơi uy tín, chất lượng và được Gogle dẫn lối vào Học Viện Akademy với khóa học CEH v11 hay các chương trình khác. Đa số các bạn khi đăng kí thường nói em đã tìm hiểu nhiều về website của trung tâm, các bài học …

Sau đây là một số bài học và bài làm thuộc module này

Sử dụng PING và NSLookup

Comments