Hacker Mũ Xám : Firebug

Khóa học chuyên đề Hacker Mũ Xám là khóa học thiết thực, rất thực tế và các bạn có thể áp dụng vào công việc. Với các bài học lý thuyết và thực hành trên iLab, trên virtual lab (chạy trực tiếp trên máy tính) giúp học viên nhanh chóng thành thạo các kỹ năng.

Kết thúc khóa học, các bạn sẽ thi và lấy chứng chỉ Hacker Mũ Xám đây giáo trị cốt lõi. Sau đây là một số bài học và thực hành

Hãy tham khảo cách cài plugin Firebug

Web Data Extractor

Comments