Hướng dẫn sử dụng Nessus 8 Free để detect CVE 2019-0708


– Trước tiên cần cài Nessus Free và chạy lệnh updatecli, sau đó dò quét các hệ thống mục tiêu để phát hiện lỗi.Khi tìm ra lỗi, ta cần vá lại rồi kiểm tra thích hợp…
P/S :Sau đây là một số hướng dẫn cài đặt Nessus khác dành cho những ai quan tâm
1- Cài Nessus trên Kali https://www.youtube.com/watch?v=jtDSRjySjVk ) demo của lớp http://akademy.edu.vn/course/kali-linux-2019-pre-oscp-1/
2-Cài Nessus trên Commando VM sau đó dò lỗi M3 (demo của lớp CEH v10) https://www.youtube.com/watch?v=P8uBBDvqxrE
3- Sử dụng Nessus với custom policy https://www.youtube.com/watch?v=e0tXNt0a_r8 (lớp Hacker Mũ Xám http://akademy.edu.vn/course/hacker-mu-xam/
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo 1 video khá thú vị của thành viên lớp OSCP VN về việc cài đặt và dò quét với nessus, openvas, nmap cho mục tiêu metasploitable
https://www.youtube.com/watch?v=K6R1MTFiLME

Comments